Formandsberetning mangler : Per Breinbjerg

 

Generalforsamling lørdag den 02.02.08

 

Dagen startede hos Logebroder Per von And Breinbjerg, hvor denne tilmed, fremragende assisteret af Rikkes befalinger,  fremviste fantastiske opvartningsevner med chips og kaffe – hvilket alle Logebrødre skyllede lystigt ned!

Derefter fremlagde den afgående formand sin årsberetning – og den blev uden dikkedarer enstemmigt godkendt af den siddende generalforsamling.

Kasserer, den autistiske, Morten Zig-Zag Schat Jakobsen fremviste et fortryllende regnskab – og så kom dagens højdepunkt: afstemningen omkring den nye bestyrelse.

Processen omkring forarbejdet inden afstemningen bør være ”classified”, men denne referatskriver vælger at stå frem for offentligheden, og fortælle om korruption, korridorspin og lokumsaftaleri, så mulige fremtidige medlemmer ikke bliver fanget i uvidenhed og tro på en objektiv behandlingsprocedure omkring ”demokratiske” beslutninger.

År 33 e.Kr. forrådte Judas Iskariot, bibelsk skikkelse og en af Jesu tolv apostle, netop Jesus, da han udpegede ham for de romerske myndigheder. Med reference til denne handling bør den iagtsomme læser spore sig ind på Michael Moooose Mosegaards ”spidse albuer-taktik” bagom tidligere aftaler, venner og bekendte. Carsten Kissmeyers korridorarbejde, hvor manipulation af stemmerne og lokumsaftaleri var i højsædet allerede inden borgmestervalget, er vand ved siden af den subjektivitet og korrupte netværksgrundlæggelse, som under ledelse af Judas-Moooose blev skabt på den dag i februar, som vil blive en mærkedag for dansk demokrati sidestillet med 05.06.1849 og 02.10.1972.

I øvrigt kan det kort nævnes, at Kent Suppe Søby Jensen blev formand, Jesper Kværulant Skals blev kasserer og Kim Midtbanemotor Lerche blev sekretær.

Dagens øvrige program for selve generalforsamlingen får mindre betydning set i lyset af forræderiet. Dog skal det nævnes, at Elvin Bandit Laursen havde lavet en spændende quiz, hvor Morten Schat Jakobsens autistiske evner kom til orde – og definitivt ødelagde spændingsmomentet.

Dagen blev sluttet af med halv tolv, spisning af udefrabestilt kokindes madsortiment, værtssoveri og hyggeligt samværd.

Logevenlige hilsener fra Logebroder Michael Judas Mooooose Mosegaards bestilte sekretær:

Kim Lerche

Generalforsamling