Optagelse i De Sultnes Loge

  1. Skriftlig ansøgning afleveres til formanden. Skema hertil rekvireres hos sekretæren.
  2. Logebrødre indkaldes til samling for afstemning om optagelse for ansøger. Dette tidspunkt fastlægges hurtigst muligt.
  3. Personer som er forhindret (se punkt 2) i fremmøde, er forpligtiget til skriftligt at afgive sin stemme til formanden.
  4. Ansøger kan højest søge om optagelse 3 gange i alt.
  5. Enhver ansøger kan til enhver tid bestikke logebrødre.